Uppdaterad 2017-08-19

 

FMK Halland
En förening där alla är välkomna.

FMK Halland är en ideell förening, öppen för alla som är intresserade av
motorfordon och som sympatiserar med vår verksamhetsidé: 
Säkrare, miljövänligare och billigare bilism.

 Kommande verksamhet hösten 2017.

- Resa till Johannamuséet i Skurup den 24 september. 
  Kostnad medlem 100:-, icke medlem 200:-.

  Se vidare under rubriken "Verksamhet".

- Mörkerövning med Esperedsskolan i Oskarström den 18 oktober.

- Sista chansen till gratis utbildning i hjärtlungräddning HLR den 28
  oktober. Se vidare under rubriken "Verksamhet".

Nya lokala avtal:
KöksCentrum
Stant bilbärgning

 

Har ni några förslag på aktiviteter så vore vi tacksamma om ni kan
skicka det på ett mail till fmkhalland@gmail.com

 
Vill du bli medlem i FMK?

Gå in under "Bli medlem" i menyraden!

När medlemsavgiften är betald sänder vi medlemskort mm. till dej.

Medlemsavgiften för år 2017 är 180:-,
Familjemedlemskap för år 2017 är 300:-

FMK Hallands Bankgiro är 630-3275

Kontakta oss på fmkhalland@gmail.com

 

                      

FMK-Hallands styrelse 2017