Uppdaterad 2018-03-04


FMK Halland
En förening där alla är välkomna.

FMK Halland är en ideell förening, öppen för alla som är intresserade av
motorfordon och som sympatiserar med vår verksamhet inom: 
Trafiksäkerhet, trafikmiljö och konsumentfrågor.


Årsmöte 2018

FMK Halland höll sitt årsmöte onsdagen den 28 februari på restaurang Bäckakrogen i Halmstad. Drygt 30 medlemmar var närvarande. Kvällen inleddes med en enkel kvällsmåltid. Därefter höll Trafikmiljöingenjör     Stina Alexandersson, Halmstad kommun, en mycket uppskattad information om kommunens trafiksäkerhetsplan samt utbyggnaden av cykelstråk och den nya södra infarten från E6 till hamnen. Sedan inleddes förhandlingarna av ordföranden Ragnar Lindqwist. Rune Karlsson valdes att leda mötet med Ingemar Stenbeck som sekreterare. Såväl ordföranden Ragnar Lindqwist som de tre styrelsemedlemmar som var aktuella för omval fick förnyat förtroende. Verksamhetsplanen och förslaget till budget för 2018 godkändes. Efter mötet hölls den sedvanliga utlottningen, ett av de få lotterier där alla som deltar får välja en vinst.

 

Medlemsaktiviteter 2018

Utbildning i SBA, Systematiskt BrandskyddsArbete, lördagen den        14 april klockan 13-15. Utbildningen innehåller såväl teori som praktik med Bengt-Åke Andersson som lärare. Plats: Bohusgatan 4 i Halmstad.  Anmälan om deltagande görs till sekreterare Bengt-Åke Andersson, tel 070-5860451, eller fmkhalland@gmail.com senast den 6 april.

FMK-dagen med bland annat en "avrostningsövning" då vi får köra och backa med släp. Samordnas med besök på husbil/husvagnsfirma någon gång under maj månad

Familjerally, med tävlingar för hela familjen, vid månadsskiftet augusti/september och i trakterna omkring Oskarström/Åled

Reflexövning någon gång under oktober när det blivit mörka kvällar

Under uppslaget Verksamhet finns hela verksamhetsplanen för 2018. Mer information och datum för de olika aktiviteterna kommer framöver allt eftersom planeringen fortskrider.Har ni några förslag på aktiviteter så vore vi tacksamma om ni kan
skicka det på ett mail till fmkhalland@gmail.com

 
Vill du bli medlem i FMK?

Gå in under "Bli medlem" i menyraden!

När medlemsavgiften är betald sänder vi medlemskort mm. till dej.

Medlemsavgiften för år 2018 är 180:-,
Familjemedlemskap för år 2018 är 300:-

FMK Hallands Bankgiro är 630-3275

Kontakta oss på fmkhalland@gmail.com

 

                      

FMK-Hallands styrelse 2017
Årsmöte 2018
Gå till bildarkiv för fler bilder