Uppdaterad 2020-08-04


FMK Halland
En förening där alla är välkomna.

FMK Halland är en ideell förening, öppen för alla som är intresserade av
motorfordon och som sympatiserar med vår verksamhet inom: 
Trafiksäkerhet, trafikmiljö och konsumentfrågor.

 

Vårens medlemsaktiviteter är sedan tidigare inställda. Styrelsen har nu beslutat att även planerade medlemsaktiviteter för hösten ska ställas in. 

Styrelsen anser att det är viktigt att följa de råd och anvisningar som myndigheterna ger med anledning av den pågående pandemin. Därför är även höstens planerade medlemsaktiviteter inställda.

Hur riskerna med coronaviruset kommer att utvecklas framöver vet ingen idag. Styrelsen kommer att noggrant följa utvecklingen samt ta del av myndigheternas råd och anvisningar. Vår förhoppning är att pandemin klingar av och att vi kan se fram mot ett nytt givande år 2021 med flera medlemsaktiviteter.

 

Besök MotorHalland

Det planerade besöket lördagen den 25 april är inställt. Har ni frågor kontakta Ingemar Stenbeck, 070-6444470 eller fmkhalland@gmail.com. 

Bussresa Husqvarna Museum

Den planerade bussresan fredagen den 29 maj är inställd. Har ni frågor kontakta Kent Ericson, 073-8247236 eller fmkhalland@gmail.com. 

Besök Räddningstjänsten Halmstad (BAS)

Det planerade besöket onsdagen den 16 september är inställt. Har ni frågor kontakta Bengt-Åke Andersson, 070-5860451 eller fmkhalland@gmail.com.

Utbildning i Trafikregler och sjukvård

Den planerade utbildningen lördagen den 28 november är inställd. Har ni frågor kontakta Bengt-Åke Andersson, 070-5860451 eller fmkhalland@gmail.com.

Har ni några förslag på aktiviteter så vore vi tacksamma om ni kan 

skicka det på ett mail till fmkhalland@gmail.com

 
Vill du bli medlem i FMK?

Gå in under "Bli medlem" i menyraden!

När medlemsavgiften är betald sänder vi medlemskort mm. till dej.

Medlemsavgiften är 250:-,
Familjemedlemskap  400:-

FMK Hallands Bankgiro är 630-3275

Kontakta oss på fmkhalland@gmail.com

 

                      

FMK-Hallands styrelse 2020
Årsmöte 4 mars 2020