Styrelse och kontaktpersoner  

Ordförande
Lennart Nyberg
leny@telia.com
035-12 40 10

Sekreterare

Bengt-Åke Andersson
bengan_bengan@yahoo.com
070-5860451

Kassör
Kent Ericson
kentericson46@gmail.com
035-61345

Utbildningsledare
Bengt-Göran Ludvigsson

bengt-goran.ludvigsson@bredband.net
0703-33 51 57

Ledamot
Tommy Axelsson
tommy.axelsson@live.se
035-62008

Ledamot
Ingemar Stenbeck
ingemar.stenbeck@gmail.c
 0706-444470
 

Revisorer och valnämnd 

Revisor
Rune Karlsson

rune43karlsson@gmail.com

035-33230

   

 
Revisorsuppleant
Lars Balkö

Valnämnd
Torsten Nilsson

070-560 51 24

Ingvar Bondesson