Verksamhet

Verksamhetsplan 2019

 

April

72-timmar. Kursen "Din trygghet" handlar om att vara förberedd vid en krissituation.

Kursen har senarelagts och nytt datum är den 2 oktober.

 

Maj

FMK-dagen. Besök på Tekniska Muséet i Helsingör.

 

Augusti

HLR-utbildning den 10 augusti klockan 13.00 - 15.00 på Bohusgatan 4, Halmstad.

 

November

Reflexövning för skolbarn med föräldrar. Föräldrarna kör med bil, cirka 6 kilometer, där 30 figurer med eller utan reflex placeras ut efter vägsträckan, för att se hur svårt det är att upptäcka en person utan reflex i mörker.

 

Löpande under året

Hastighetsmätningar kommer att genomföras om efterfrågan finns.

Aktiviteter enligt årsmötets önskemål

Medlemsrekrytering och marknadsföring av FMK sker löpande och profilprodukter köps in för att underlätta profileringsarbetet.

Gratis utlåning av släpvagnar till medlemmar.

För att genomföra verksamhetsplanen kommer 4-6 styrelsemöten att genomföras.

 

Glöm inte att se hemsidan för fler aktiviteter.