Verksamhet

Verksamhetsplan 2018

 

April

Utbildning i SBA, Systematiskt BrandskyddsArbete. Kursen kommer att varvas med både praktik och teori.

 

Maj

FMK-dagen. Besök på husbils- och husvagnsfirma. Avrostningsövning i form av bl.a. backa med släp. Visning av el-cyklar m.m.

 

Augusti

Familjerally. Bilrally för hela familjen med olika tävlingar och övningsmoment utefter vägen. Deltagarna kör med egna bilar en vägsträcka runt Oskarström på cirka 38 kilometer med start och avslutning i Åled. Under resans gång görs stopp vid 4 stationer för olika aktiviteter.

 

November

Reflexövning för skolbarn med föräldrar, den 13 november. Föräldrarna kör med bil, cirka 6 kilometer, där 30 figurer med eller utan reflex placeras ut efter vägsträckan, för att se hur svårt det är att upptäcka en person utan reflex i mörker.

 

Löpande under året

Hastighetsmätningar kommer att genomföras om efterfrågan finns.

Medlemsrekrytering och marknadsföring av FMK sker löpande och profilprodukter köps in för att underlätta profileringsarbetet.

Gratis utlåning av släpvagnar till medlemmar.

För att genomföra verksamhetsplanen kommer 4-6 styrelsemöten att genomföras.