Verksamhet

Bussresa

Vi reser till Johannamuséet söndagen den 24/9 ( www.johannamuseet.se )

Avresa från Arenahallen kl 09.00. Hemkomst ca 18.00.

Priset för medlemmar är 100 kr per person. I mån av plats i bussen kan familjemedlemmar eller andra få följa med. Priset för dessa är 200 kr per person. Då innefattas förutom resan även automatiskt medlemsskap för 2017 och möjlighet att deltaga i höstens HLR-utbildning.

I priset ingår resan, förmiddagsfika, guide, lunch och eftermiddagsfika.

Anmälan görs till Bengt-Göran senast den 10/9 på telefon 070-333 51 57.

Avgiften betalas till FMK:s Bankgiro 630-3275 senast måndagen den 11/9. Ange avsändare på talongen.

Utbildning i HLR

Sista chansen till gratis utbildning i hjärtlungräddning den 28 oktober klockan 13.00 - 16.00.
Lokal: Bohusgatan 4, Halmstad

Anmälan senast den 16/10  till Bengt-Åke Andersson på telefonnummer 070-586 04 51