Årsmöte 2019

FMK Halland höll sitt årsmöte onsdagen den 6 mars på Restaurang Bäckakrogen i Halmstad. Drygt 35 medlemmar var närvarande. Kvällen inleddes med en enkel kvällsmåltid. Därefter informerade Staffan Anckar från Civilförsvarsföreningen om hur man kan förbereda sig inför en krissituation. Informationen kommer att följas upp med en kurs senare i år. Sedan inleddes förhandlingarna av ordföranden Ragnar Lindqwist. Rune Karlsson valdes att leda årsmötet med Bengt-Åke Andersson som sekreterare. Såväl ordföranden Ragnar Lindqwist som de tre styrelsemedlemmar som var aktuella för omval fick förnyat förteoende. Verksamhetsplanen och förslaget till budget för 2019 godkändes. Efter mötet hölls den sedvanliga utlottningen, ett av de få lotterier där alla som deltar får välja en vinst.

 

Några av de aktiviteter som genomfördes 2018

 

Utbildning i SBA, Systematiskt Brandskyddsarbete

Lördagen den 14 april samlades 11 medlemmar på Bohusgatan 4 i Halmstad för att under Bengt-Åke Anderssons ledning delta i utbildningen. Vi började med en teoretisk genomgång av vilka risker som finns, om hur bränder vanligen uppstår och hur bränder i ett tidigt skede kan bekämpas med brandsläckare. Därefter bjöds på kaffe och smörgås innan de praktiska övningarna genomfördes. Ute i det fria fick alla deltagarna under Bengt-Åkes överinseende träna på hur man ska närma sig en brandhärd och använda brandsläckaren för att bekämpa elden. Vi tackar Bengt-Åke för en intressant och lärorik eftermiddag!

FMK-dagen 2018

FMK-dagen anordnades lördagen den 19 maj mellan klockan 10.00 - 14.00 i anslutning till Zäta Caravans parkering i Genevad. FMK och Zäta Caravan bjöd på korv med bröd. Deltagarna hade möjlighet att öva på backning med släp eller husvagn. Bengt-Åke Andersson visade och sålde sjukvårdsmaterial. Flera besökare provade elcyklar från Elhjulingen och provkörde VW Golf och VW Tiguan Allspace, som Motor Halland hade lånat ut. Detta var mycket uppskattat. Medlemsbroschyren delades ut till intresserade besökare.

Se bilder under bildarkiv.

Reflexövning 13 november 

FMK Halland och föräldraföreningen på Esperedsskolan i Oskarström genomförde på kvällen en uppskattad reflexövning där ett 60-tal personer deltog.

Föräldrar med barn körde "Öjarundan", en ca 6 km lång vägslinga. Ett 30-tal figurer hade placerats ut längs sträckan, med eller utan reflex, för att få uppleva betydelsen av att bära reflexer när man vistas i trafiken när det är mörkt. Efter övningen samlades alla på Esperedsskolan där föräldraföreningen bjöd på korv med bröd och FMK Halland delade ut reflexer.

Ansvarig för övningen var Tommy Axelsson från FMK. Ett stort tack till alla som deltog för att främja trafiksäkerheten.