Uppdaterad 2021-04-12

OBS! Bussresan till Husqvara Museum som var planerad att äga rum den 28 maj är inställd på grund av pandemin. Nytt datum för resan meddelas senare. I bästa fall kan den genomföras i höst eller får vi vänta till våren 2022.

OBS! Årsmötet den 3 mars är inställt tillsvidare på grund av pandemin.
Nytt datum för mötet meddelas senare.

Årsmöteshandlingar finns under menyraden till vänster. 
Nuvarande styrelsen jobbar vidare tills årsmötet kan avhållas.


FMK Halland

En förening där alla är välkomna.

FMK Halland är en ideell förening, öppen för alla som är intresserade
av motorfordon och som sympatiserar med vår verksamhet inom
Trafiksäkerhet, trafikmiljö och konsumentfrågor.

 

Alla medlemsaktiviteter som skulle genomförts under år 2020 blev inställda. Styrelsen hade planerat för att kunna genomföra samma program under år 2021. Tyvärr har vi redan sett oss tvungna att ställa in vårens medlemsaktiviteter, besöken på MotorHalland och Husqvarna museum. 

Styrelsen anser att det är viktigt att följa de råd och anvisningar som myndigheterna ger med anledning av den pågående pandemin. Hur riskerna med coronaviruset kommer att utvecklas framöver vet ingen idag. Styrelsen kommer att noggrant följa utvecklingen samt ta del av myndigheternas råd och anvisningar. Vår förhoppning är att pandemin klingar av så att de medlemsaktiviteter som planerats i höst kan genomföras.

Årsmötet för FMK Halland onsdagen den 3 mars 2021 är inställt på grund av pandemin. Nytt datum för årsmötet meddelas senare.

Vi träffas som tidigare år på restaurang Bäckakrogen (vid Granngården i Halmstad). Årsmötet genomförs i den stora matsalen, givetvis med placering av deltagarna enligt Folkhälsomyndighetens anvisningar. Vi inleder som brukligt med en enkel kvällsmåltid, därefter sedvanliga årsmötesförhandlingar och medlemslotteri. På årsmötet kommer vårt förslag till medlemsaktiviteterna presenteras med datum.

Studiebesöket på MotorHalland våren 2021 är inställt. 

Har ni frågor kontakta Ingemar Stenbeck, 070-6444470 eller fmkhalland@gmail.com. 

Bussresan till Husqvarna Museum våren 2021 är inställd. 

Har ni frågor kontakta Kent Ericson, 073-8247236 eller fmkhalland@gmail.com. 

Besök Räddningstjänsten Halmstad (BAS) hösten 2021

Har ni frågor kontakta Bengt-Åke Andersson, 070-5860451 eller fmkhalland@gmail.com.

Utbildning i Trafikregler och sjukvård hösten 2021

Har ni frågor kontakta Bengt-Åke Andersson, 070-5860451 eller fmkhalland@gmail.com.

 

Har ni några förslag på aktiviteter så vore vi tacksamma om ni kan 

skicka det på ett mail till fmkhalland@gmail.com

 
Vill du bli medlem i FMK?

Gå in under "Bli medlem" i menyraden!

När medlemsavgiften är betald sänder vi medlemskort mm. till dej.

Medlemsavgiften är 250:-,
Familjemedlemskap  400:-

FMK Hallands Bankgiro är 630-3275

Kontakta oss på fmkhalland@gmail.com

 

                      

FMK-Hallands styrelse 2020
Årsmöte 4 mars 2020