Verksamhet

Verksamhetsplan 2020

 

April

Studiesöket den 25 april är inställt. 

Studiebesök på bilfirma, MotorHalland, lördagen den 25 april klockan 10.00.
Program: provkörning, tipspromenad, föredrag om framtidens bil. Vänner får tas med.
Till hösten sker visning i deras nya anläggning på Flygstaden.

Maj

 Resan den 29 maj är inställd. 

FMK-dagen. Fredagen den 29 maj ordnar vi en bussresa till Husqvarna Museum.
Avresa från Arenahallen klockan 08.00. Vi räknar med hemkomst ca klockan 17.00.
FMK bjuder på resa, förmiddagsfika, entré och guidad visning med frågestund.
Deltagarna står själv för lunch, förslagsvis på IKEA, som vi besöker efter vårt museibesök.
Anhöriga kan följa med i mån av plats till en kostnad av 150:- per person.

September

Studiebesöket den 16 september är inställt.

Studiebesök Räddningstjänsten i Halmstad (BAS) den 16 september klockan 14.00.

Samling vid entrén.

November

Utbildningen den 28 november är inställd.

FMK arrangerar utbildning i trafikregler och sjukvård lördagen 28 november klockan 13.00 till ca 15.00.
Plats meddelas senare till anmälda deltagare. 

Löpande under året

Hastighetsmätningar kommer att genomföras om efterfrågan finns.

Medlemsrekrytering och marknadsföring av FMK sker löpande och profilprodukter köps in för att underlätta profileringsarbetet.

Gratis utlåning av släpvagn till medlemmar.

För att genomföra verksamhetsplanen kommer 4-6 styrelsemöten att hållas.

 

Glöm inte att se hemsidan för fler aktiviteter.