Medlemmar i FMK Halland

Den 25 maj 2018 trädde det nya regelverket för personuppgifter i kraft.
Det är det som kallas GDPR. GDPR innebär ökade krav på behandling
av persondata, även för den ideella sektorn. Avsikten är att stärka Ditt
skydd för hur personuppgifter kan användas, spridas och utnyttjas av företag.

FMK Halland använder vissa uppgifter i vår medlemsbokföring, enbart
för att kunna hålla Dig informerad om vår verksamhet. De uppgifter vi
lagrar sprids inte utanför föreningen. De som har tillgång till uppgifterna
är enbart, av årsmötet förtroendevalda funktionärer i FMK Halland.

De medlemsuppgifter vi hanterar och lagrar är följande:
Namn, adress, telefonnummer, mailadress, födelsedata, medlemsnummer
och eventuellt familjemedlemskap, fakturanummer och betaldatum.

Om Ditt medlemskap upphör raderas alla våra uppgifter om Dig kalenderåret
efter Ditt utträde, eller tidigare, på Din begäran.

Vill Du, som medlem, veta mer om Dina rättigheter eller vad som är registrerat
på Dig som FMK-medlem, kontakta vår medlemsansvariga Stefan Petzäll 
telefon 070-9689067. Du kan också nå oss på e-post: fmkhalland@gmail.com.

Styrelsen FMK Halland

Antal besökare 12847