Riksförbundet M Sverige,

eller M Sverige, tidigare Motormännens Riksförbund (förkortat M) är Sveriges största konsumentorganisation för bilister och andra trafikanter.    "https://msverige.se"

NTF

Nationella trafiksäkerhetsförbundet NTF är en fri, självständig och idéburen organisation som arbetar för en säker trafik. NTF arbetar på ideell och demokratisk grund genom folkrörelser, organisationer, samhällsinstitutioner, företag och enskilda.  "https://ntf.se"


Gamla Halmstad.

Gamla Halmstad är en anrik förening som arbetar för att dokumentera, tillgängliggöra och sprida minnen från gångna tider. Vi är en av Halmstads största ideella föreningar med över 2 700 medlemmar.  "gamlahalmstad.se"


Flottiljområdets kamrat och veteran förening.

Vi främjar kamratskap och vårdar minnet av F14, samt Försvarsmaktens Halmstadsskolor, Försvarsmaktens tekniska skola, Flygvapnets Officershögskola och Militärhögskolan Halmstad. "fkvf.se"

 


 

 

Hallands Regementes och Hallandsbrigadens Kamratförening

Ändamålet är att bevara gott kamratskap och samhörighet mellan föreningen med dess avdelningar och personal som varit anställd, tjänstgjort, utbildats eller haft annan knytning till Hallands regemente och Hallandsbrigaden med understödjande enheter. Vidare ska föreningen ge information om verksamhet och utveckling inom Försvarsmakten och då främst Lv 6. "Regementets hemsida"

 


 

Svensk Flyghistorisk Förening, SFF

Svensk Flyghistorisk Förening, SFF, är en ideell förening som grundades 1961 och är Sveriges största flyghistoriska organisation med cirka 4 800 medlemmar över hela landet – allt från allmänt flygintresserade till genuina flyghistoriker. "Flyghistorisk förening"


Antal besökare 10520