Styrelse och kontaktpersoner

 

 Ordförande

 Sekreterare

 Kassör

 Ragnar Lindqwist  Bengt-Åke Andersson  Kent Ericson
 ragnar.lindqwist@telia.com

 bengan_bengan@yahoo.com

 kentericson46@gmail.com
 076-7768275  070-5860451  073-8247236
     

 Vice ordförande

 Medlemsansvarig

 

 Tommy Axelssonl  Stefan Petzäll  
 tommy.axelsson@live.,se  stefan.petzall@hotmail.com  
070-5635248  070-9689067  
   035-221117