Styrelse och kontaktpersoner

 

 Ordförande

 Sekreterare

 Kassör

 Ragnar Lindqwist  Bengt-Åke Andersson  Kent Ericson
 ragnar.lindqwist@telia.com

 bengan_bengan@yahoo.com

 kentericson46@gmail.com
 076-7768275  070-5860451  073-8247236
     

 Medlemsansvarig

 Utbildningsledare

 Materielansvarig

 Ingemar Stenbeck  Bengt-Göran Ludvigsson  Rune Karlsson
 ingemar.stenbeck@gmail.com  capella111@outlook.com  rune43karlsson@gmail.com
 070-6444470  070-3335157  035-33230
     

 PR-ansvarig

   
 Tommy Axelsson    
 tommy.axelsson@live.se    
 070-5635248