Årsmöte 2023

Onsdagen den 15 mars klockan 19.00 hölls årsmöte  på Restaurang Bäckakrogen i Halmstad. Kvällen inleddes som brukligt med en enkel kvällsmåltid innan årsmötesförhandlingarna tog vid. Efter ett föredrag om säkerhetsläget i Sverige hölls årsmötesförhandlingar. Dessa inleddes av ordföranden Ragnar Lindqwist, som höll en tyst minut för de medlemmar som avlidit under 2022. Till ordförande för mötet valdes Jan-Erik Uhrberg med Bengt-Åke Andersson som sekreterare. Såväl ordföranden Ragnar Lindqwist som styrelseledarmoten Tommy Axelsson fick förnyat förtroende. Revisor och revisorsuppleant omvaldes. Materielansvarig Rune Karlsson avtackades med blommor..

Den 15 april besöke föreningen Ford.

Det var en trevlig em där Torbjörn berättade om förtaget. Efter intagandet av fika fick deltagarna möjlighet att få provköra olika Mustanger, både el och V8. Det var ett uppskattat nöje. (se bildarkiv)