Årsmöte 2020

FMK Halland  genomförde årsmöte den 4 mars klockan 19.00 på Restaurang Bäckakrogen i Halmstad. Drygt 35 medlemmar var närvarande.
Kvällen inleddes med en enkel kvällsmåltid. Därefter informerade Tonny Eliasson och Niclas Malm från Trafikverket om Södra Infartens ombyggnad. Årsmötesförhandlingarna inleddes av ordförande Ragnar Lindqwist som startade mötet med att tända ett ljus samt att hålla en tyst minut för de medlemmar som under 2019 avlidit. Rune Karlsson valdes att leda årsmötet med Ingemar Stenbeck som sekreterare. Såväl ordförande Ragnar Lindqwist som styrelseledamöterna Bengt-Åke Andersson, Kent Ericson och Ingemar Stenbeck, som var aktuella för omval fick förnyat förtroende. Verksamhetsplanen presenterades av Ingemar Stenbeck, Kent Ericson och Håkan Fredriksson. Verksamhetsplan samt förslag till budget för 2020 godkändes. Efter mötet hölls det sedvanliga lotteriet, ett av de få lotterier där alla som deltager får välja en vinst. 

Några av de aktiviteter som genomfördes under 2019.

 

Kursen 72 timmar

Onsdagen den 2 oktober deltog 23 medlemmar i kursen "72 timmar" där Staffan Anckar från Civilförsvarsförbundet informerade om hur man kan förbereda sig för en krissituation. Målet med informationen var att ge deltagarna ökad kunskap om kommunens krisberedskap samt stärkt förmåga att själv hantera konsekvenserna av en kris och tillgodose grundläggande behov som mat, vatten, värme, sömn och information. Efter informationen visade Staffan upp bland annat ett Trangiakök för matlagning, en batteridriven radio med lampa som även kan laddas med hjälp av en vev eller solceller, en "gammaldags" fotogenlampa med mera. En givande kurs som manar till eftertanke.

FMK-dagen 2019

Tisdagen den 21 maj åkte 19 medlemmar från FMK med Bengt-Åke Andersson som reseledare med buss till Helsingör för att besöka Tekniska Muséet. Besöket i muséet var mycket intressant och många deltagare kände igen flygplan, bilar och andra tekniska prylar som vår guide från muséet berättade om. Efter besöket på muséet åkte vi ner till hamnen med bussen och nostalgivandrade sedan som i gamla tider upp till Stengade för att eventuellt göra några inköp. Många erinrade sig nog den tiden när vi åkte till Danmark med föräldrarna för att handla margarin, socker och lakrits till barnen. Men med dagens kursskillnad på svenska och danska kronor är det inte speciellt billigt längre. Det är nog bara den danska ölen som fortfarande är prisvärd.

Årsmöte 2019

FMK Halland höll sitt årsmöte onsdagen den 6 mars på Restaurang Bäckakrogen i Halmstad. Drygt 35 medlemmar var närvarande. Kvällen inleddes med en enkel kvällsmåltid. Därefter informerade Staffan Anckar från Civilförsvarsföreningen om hur man kan förbereda sig inför en krissituation. Informationen kommer att följas upp med en kurs senare i år. Sedan inleddes förhandlingarna av ordföranden Ragnar Lindqwist. Rune Karlsson valdes att leda årsmötet med Bengt-Åke Andersson som sekreterare. Såväl ordföranden Ragnar Lindqwist som de tre styrelsemedlemmar som var aktuella för omval fick förnyat förteoende. Verksamhetsplanen och förslaget till budget för 2019 godkändes. Efter mötet hölls den sedvanliga utlottningen, ett av de få lotterier där alla som deltar får välja en vinst.

 

Några av de aktiviteter som genomfördes 2018

 

Utbildning i SBA, Systematiskt Brandskyddsarbete

Lördagen den 14 april samlades 11 medlemmar på Bohusgatan 4 i Halmstad för att under Bengt-Åke Anderssons ledning delta i utbildningen. Vi började med en teoretisk genomgång av vilka risker som finns, om hur bränder vanligen uppstår och hur bränder i ett tidigt skede kan bekämpas med brandsläckare. Därefter bjöds på kaffe och smörgås innan de praktiska övningarna genomfördes. Ute i det fria fick alla deltagarna under Bengt-Åkes överinseende träna på hur man ska närma sig en brandhärd och använda brandsläckaren för att bekämpa elden. Vi tackar Bengt-Åke för en intressant och lärorik eftermiddag!

FMK-dagen 2018

FMK-dagen anordnades lördagen den 19 maj mellan klockan 10.00 - 14.00 i anslutning till Zäta Caravans parkering i Genevad. FMK och Zäta Caravan bjöd på korv med bröd. Deltagarna hade möjlighet att öva på backning med släp eller husvagn. Bengt-Åke Andersson visade och sålde sjukvårdsmaterial. Flera besökare provade elcyklar från Elhjulingen och provkörde VW Golf och VW Tiguan Allspace, som Motor Halland hade lånat ut. Detta var mycket uppskattat. Medlemsbroschyren delades ut till intresserade besökare.